Narodil se v Hradci Králové. Základní školní docházku absolvoval v ZŠ s rozšířenou hudební výchovou v Habrmanově ulici v Hradci Králové. Zde také absolvoval dva cykly na základní umělecké škole obor klavír. V ZUŠ působil, jako pianista v místním big-bandu. V té době také vedl pop-rockovou kapelu Kančí hryz.

Prošel hradeckými pěveckými sbory Cantabile, Boni pueri a gymnaziálním sborem Gybon. Po dokončení střední školy v Hradci Králové vystudoval Konzervatoř Jaroslava Ježka obor skladba u Milana Svobody a dirigování u MgA. Hynka Farkače. Současně také získal bakalářský titul na Pedagogické fakultě UK v Praze obor hudební výchova a klavír u Víta Gregora MgA., Ph.D.

V současné době působí na ZUŠ Praha 10, Olešská v Praze, kde vede studentský symfonický orchestr a pěvecké sbory Olešáčci a Fénix. Jako klavírista, aranžér a kapelník hostuje v divadle A. Dvořáka v Příbrami a v divadle Radka Brzobohatého v Praze.

Osobní úspěchy

Pro ZUŠ Praha 10, Olešská napsal a nastudoval dva autorské muzikály (Baltazar a Kouzelná zahrada). V divadle v Příbrami aranžoval hudbu pro představení Dáma na kolejích a Tanec na konci léta. Jeho skladby zazněly v provedení pražského sboru Frangula chorus, Sommerova kvarteta, Big-bandu gymnázia Jana Nerudy, Symfonického orchestru Univerzity Karlovy, Symfonického orchestru ZUŠ Olešská a Západočeského symfonického orchestru Mariánské Lázně, s kterým také vystoupil, jako sólista pod taktovkou Michaela Roháče. Jednou se stal finalistou skladatelské soutěže Gramodeska.